Docenten en taken plannen met de juiste tools

Home > Inzetplanning

Effectieve Inzetplanning

De planning van taken van docenten wordt steeds belangrijker: onderwijsinstellingen worden groter en docenten zijn schaarser. Het overzicht van wie welke module wanneer geeft, bepaalt mede hoe het onderwijsproces verloopt.

 

Vaak gebeurt de planning in Excel, maar wanneer de aantallen docenten en taken groeien, worden deze decentrale spreadsheets lastiger te beheren.

 

Querio vereenvoudigt de planning: de docenten, de cursussen (of vakken) en andere gegevens komen in een overzichtelijk systeem te staan. Met deze informatie kunt u de planning maken, waarbij Querio de beschikbaarheid van een docent voor alle vakken bewaakt.

 

Querio beschikt ook over de mogelijkheid om te budgetteren, kostenplaatsen op te voeren en te koppelen met andere applicaties voor uitwisseling van gegevens.

 

Bekijk onderstaand overzicht om een idee te krijgen van de mogelijkheden. Benieuwd of het iets voor uw organisatie is? Neem vrijblijvend contact op voor een demo.

Docenten

De basisgegevens van docenten die belangrijk zijn voor de planning, slaat u overzichtelijk op in Querio. Dat zijn standaardgegevens als naam en vak, maar u kunt ook informatie over contracten, beschikbaarheid, locaties, en dergelijke vastleggen.

Modules

U kunt modules handmatig opnemen, maar ook importeren of ophalen uit andere toepassingen. Van een module (of cursus) kunt u diverse kenmerken opnemen, zoals code, titel, omschrijving, afbeelding, opleiding, locatie, leerjaar, keuze, deeltijd / voltijd, minor / major, informatie over wie de module beheert en beschikbaarheid.

Taken

Planningen worden gekoppeld aan docenten, modules en taken. De taak legt vast wat de docent doet in de planning. Taken kunt u zelf definiëren. Naast taken kent Querio ook taakgroepen en hoofdtaakgroepen. Deze aggregatieniveaus, waar de taken onder vallen, kunt u naar eigen inzicht invullen, passend bij uw organisatie.

Plannen

Planningen kunt u op verschillende manieren opzetten:

 • Moduleplanning
  U koppelt de planning aan de beschikbare modules.

 • Taakplanning
  U maakt de planning zonder dat hieraan een module verbonden is.

 • Projectplanning (optioneel)
  Wanneer de optie Projectplanning beschikbaar is, kunt u uren plannen op beschikbare projecten.

Budgettering

In Querio kunt u op verschillende niveaus budgetten vastleggen:

 • Taakbudgetten
 • Taakgroepbudgetten
 • Hoofdtaakgroepbudgetten
 • Modulebudgetten
 • Opleidingsbudgetten
 • Projectbudgetten
 • Maximale uren per docent

Tijdens het plannen kan Querio de budgetten tonen. Daarnaast presenteert Querio de budgetten in overzichten.

Overzichten

Querio levert Inzetplanning standaard met een aantal overzichten, zoals een overzicht van de taken per docent, overzicht van de beschikbaarheid van docenten en meer. Deze kunnen desgewenst worden uitgebreid.

Koppelingen

Querio heeft verschillende mogelijkheden om gegevens uit te wisselen met andere toepassingen:

 • Import/export op bestandsniveau (csv, txt, etc.)
 • API’s
 • SURFconext koppeling voor toegang tot de applicatie via single sign-on

Om de inzetplanningen om te zetten in roosters kan Querio gegevens uitwisselen met onderwijssystemen (bijvoorbeeld het OER voor module-informatie) of roosterapplicaties.

Implementatie

Implementatie van Querio is redelijk straight-forward. Er kan gebruikt gemaakt worden van aanwezige standaardtaken en na het inladen van de docenten en de modules, kan snel begonnen worden met het systeem. Voor uitgebreidere implementaties waar Querio geïntegreerd moet worden met andere systemen, denken onze consultant graag mee. Ook kunnen onze implementatiepartners u adviseren.

laptop frame
hero image

Meer weten?
Plan een demo

Querio is een planningsplatform met vele mogelijkheden. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op. We verstrekken u graag meer informatie of geven u toegang tot uw eigen demo omgeving.